Dermatopedia: Home English
Dermatopedia
 

Dermatopedia

Home | Artykuły | Skorowidz | Redakcja | Dla Autorów | Rada Naukowa | Konferencje | Patronaty | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Wysypka polekowa z eozynofilią i objawami systemowymi (DRESS)

Radosław Śpiewak1,2

1. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2. Ambulatorium 'dermatolog.eu', Kraków

Sugerowany sposób cytowania:
Śpiewak R: Wysypka polekowa z eozynofilią i objawami systemowymi (DRESS). Dermatopedia 2013;2(pl):015.
DOI: 10.14320/dermatopedia.pl.2013.015

Słowa kluczowe: Wysypka polekowa z eozynofilią i objawami systemowymi, DRESS, definicja, terminologia, dermatologia.

Wysypka polekowa z eozynofilią i objawami systemowymi (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) określa poważne (zagrażające życiu) skórne reakcje polekowe przebiegające z zajęciem narządów wewnętrznych. Choroby z tej grupy opisywane były pod różnymi nazwami, takimi jak "zespół nadwrażliwości" (ang. hypersensitivity syndrome - HSS), zespół opóźnionej wielonarządowej nadwrażliwości polekowej (ang. drug induced delayed multiple organ hypersensitivity syndrome - DIDMOHS), zespół nadwrażliwości na leki (ang. drug hypersensitivity syndrome - DHS).

Z punktu widzenia dermatologa, w szerokim spektrum skórnych reakcji niepożądanych na leki wyróżnia się grupa pacjentów o następujących wspólnych cechach: eozynofilia, zajęcie narządów wewnętrznych (najczęściej: wątroba, nerki, płuca). Coraz częściej w ostatnim czasie tego typu zaburzenia określa się mianem DRESS (wysypka z eozynofilią i objawami systemowymi).

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

Twitter

Reklama Reklama

Uwaga: Korzystanie z Dermatopedii® nie zastępuje porady lekarskiej! Jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, umów się do dermatologa.

Wydawca: Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak 2006-2014. All rights reserved. Dermatopedia® is a EU-registered trademark.
Open Access, ISSN 2353-7027, DOI: 10.14320/dermatopedia.pl
Document created: 30 July 2006, last updated: 20 April 2014