Dermatopedia: Home English
Dermatopedia
 

Dermatopedia

Home | Artykuły | Skorowidz | Redakcja | Dla Autorów | Rada Naukowa | Konferencje | Patronaty | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Pokrzywka

Radosław Śpiewak1,2

1. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2. Ambulatorium 'dermatolog.eu', Kraków

Słowa kluczowe: pokrzywka, definicja, terminologia, dermatologia.

Sugerowany sposób cytowania:
Śpiewak R: Pokrzywka. Dermatopedia 2013;2(pl):010.
DOI: 10.14320/dermatopedia.pl.2013.010

Pokrzywka (urticaria) to zbiorcze pojęcie na heterogenną grupę chorób o zróżnicowanej (często nieznanej) etiologii, charakteryzujących się zbliżonym obrazem klinicznym z obecnością bąbli, a niekiedy również współwystępowaniem obrzęku naczynioruchowego (angioedema).

Bąble pokrzywkowe rozwijają się na skutek obrzęku powierzchownych warstw skóry właściwej i są widoczne jako wyniosłe wykwity o wyraźnie zaznaczonych brzegach, czerwone, cieliste lub białe na podłożu skóry niezmienionej lub rumienia. Obrzęk naczynioruchowy jest umiejscowiony w głębszych warstwach skóry właściwej, dlatego obrys zmian jest nieostry. Bąble i obrzęk naczynioruchowy mogą współistnieć.

Nie wszystkie choroby ze słowem "pokrzywka" w nazwie są obecnie zaliczane do kręgu pokrzywek. Pokrzywką sensu stricto nie są m.in. pokrzywka barwnikowa, pokrzywka naczyniowa, rodzinna pokrzywka (zapalenie naczyń) z zimna, ani pokrzywka grudkowa (liszaj pokrzywkowy) [1]. Heterogenność spektrum pokrzywki utrudnia stworzenie klasyfikacji, która by się sprawdzała w każdych warunkach i zyskała powszechną akceptację [2]. Jednak skuteczna komunikacja między przedstawicielami zawodów medycznych oraz pacjentami wymaga stosowania wspólnej i jednoznacznie zdefiniowanej terminologii. Z tego powodu alergolodzy powinni w swojej praktyce stosować klasyfikację pokrzywek (Tabela 1) zaproponowaną w listopadzie 2012 roku przez ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), inicjatywy GA2LEN, Europejskiego Forum Dermatologii (EDF), oraz Światowej Organizacji Alergii (WAO) [3].

Tabela 1. Klasyfikacja pokrzywek według wspólnego konsensusu EAACI, GA2LEN, EDF oraz WAO, Berlin 2012 [3]. Polska wersja © 2012 Radosław Śpiewak.

Pokrzywka spontaniczna Pokrzywka indukowana1
O znanej przyczynie2

Pokrzywka fizykalna:

Dermografizm objawowy3

Pokrzywka z zimna

Pokrzywka z ucisku4

Pokrzywka świetlna5

Pokrzywka cieplna6

Wibracyjny obrzęk naczynioruchowy

O nieznanej przyczynie

Pokrzywka cholinergiczna

Pokrzywka kontaktowa7

Pokrzywka wodna

1nie mylić z pokrzywką wywołaną (dermografizm), 2na przykład pokrzywka autoimmunologiczna, cechująca się obecnością autoprzeciwciał stymulujących mastocyty, 3synonim "pokrzywka wywołana", 4poprzednio "pokrzywka opóźniona z ucisku", 5synonim "pokrzywka słoneczna", 6synonim "pokrzywka kontaktowa cieplna", 7większość przypadków pokrzywki kontaktowej ma przebieg ostry (na przykład alergiczna pokrzywka kontaktowa).

Piśmiennictwo

  1. Śpiewak R. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. W: Lis G (red). Choroby alergiczne u dzieci. Medical Tribune Polska, Warszawa 2013, 203-211.
  2. Rogala B, Śpiewak R. Klasyfikacja pokrzywek. W: Kruszewski J, Nowicki R, Śpiewak R (red). Pokrzywki. Rozpoznawanie i leczenie. Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 13-17.
  3. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Bindslev-Jensen C, Brzoza Z, Canonica GW, Church MK, Cox L, Ensina LF, Gimenez-Arnau A, Godse K, Goncalo M, Grattan C, Hebert J, Hide M, Kaplan AP, Kapp A, Lang D, Latiff AH, Mathelier-Fusade P, Metz A, Nast M, Saini S, Sanchez-Borges M, Schmid-Grendelmeier P et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/AAAAI/WAO/ Guideline for the definition, classification, diagnosis and management of Urticaria. The 2013 revision and update. Manuscript 2012.

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

Twitter

Reklama Reklama

Uwaga: Korzystanie z Dermatopedii® nie zastępuje porady lekarskiej! Jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, umów się do dermatologa.

Wydawca: Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak 2006-2014. All rights reserved. Dermatopedia® is a EU-registered trademark.
Open Access, ISSN 2353-7027, DOI: 10.14320/dermatopedia.pl
Document created: 7 July 2011, last updated: 20 April 2014